Auguste Rodin

Auguste Rodin (1840-1917) is de grootste en invloedrijkste beeldhouwer van de moderne tijd. In zijn werk gaat het niet alleen om de geïdealiseerde vormen van het menselijk lichaam, maar ook om het tonen van het maakproces zelf. Rodin – Genius at Work, is de expositie die in 2017 in het Groninger Museum was te zien. Zij toont bronzen en marmeren figuren die blijk geven van de creativiteit van de kunstenaar, waaronder bekende werken als De Denker en Balzac. De lezing zoomt voornamelijk in op voornoemde tentoonstelling. Maar aan de persoon Auguste Rodin wordt uiteraard ook veel aandacht geschonken. Daarbij komen tijdgenoten en zijn levensloop aan bod. Zijn verhouding met de kunstenares Camille Claudel wordt eveneens belicht, want zij heeft hem geïnspireerd tot het maken van een aantal beroemde werken, waaronder De Kus.

Geplande data

Andere lezingen

Lezing ‘Eten in de kunst’ door de eeuwen heen.

lees meer
Eten in de kunst

Brechtje de Boer en Teun Kruijswijk Jansen laten een en ander zien en horen vanuit de beeldende kunst en het geschreven woord.

lees meer
Stromend water