Hoop doet leven

Brechtje de Boer – kunsthistorica en gemeentelid – en Teun Kruijswijk Jansen, predikant, laten een en ander zien en horen vanuit de beeldende kunst en het geschreven woord. Zij gaan in op de vraag: ‘Hoe krijgt de hoop in de cultuur van de 20e en 21e eeuw vorm en inhoud?’

http://www.protestantsegemeentedoorn.nl/

Geplande data

Andere lezingen

Lezing over de collectie 'STEDELIJK BASE' van het Stedelijk Museum in Amsterdam.

lees meer
Het Stedelijk Museum

Lezing ‘Eten in de kunst’ door de eeuwen heen.

lees meer
Eten in de kunst